10 věcí, které je třeba zařídit poslední týden před svatbou

 

1.       Vytvořit seznam skladeb

Popřemýšlej nad skladbami, které mají zaznít při prvním tanci, večeři a zábavě. Jestli jsou songy, které nesneseš, doporučujeme je sepsat a předat kapele (Djovi). Budeš tak mít jistotu, že písničky nezazní.

2.       Zařiď si pomocníka

Popros kamarádku nebo kamaráda (popřípadě více přátel), aby ti s organizací pomohli. Rozděl úkoly, někdo se bude starat se o hosty, odpovídat na jejich dotazy, někdo bude rozdávat balíčky nebo také třeba odnášet květiny či dárky.

3.       Zkouška svatebních šatů

Vyzkoušej, jestli ti dobře padnou, zkontroluj jejích délku po tom, co si obuješ svatební střevíčky a nezapomeň na finální zkoušku těsně před svatbou.

4.       Potvrď termíny u dodavatelů

Ujisti se, že všichni vědí správný čas i místo, aby nedošlo k nedorozuměním nebo spožděním.

5.       Dekorace

Je potřebné vyzkoušet, jak jednotlivé dekorace ladí a jaký dojem vytváří. Doporučujeme si doma nazdobit malý stolek, abys vše viděla na živo.

6.       Vizáž

Objednej se ke kadeřnici, kosmetičce nebo třeba i na depilaci. Účes je dobré vyzkoušet i pár dní před svatbou.

7.      Časový harmonogram

Napiš si harmonogram celého dne. V kolik hodin se budeš chystat, kdy přijedou jednotliví dodavetelé, jak bude probíhat celý den. 

8.       Alternativní plán

Ujisti se, že nebudou zmatky v nečekaných situacích, jako třeba kdyby pršelo, nebo se zpozdila nějaká důležitá osoba.

9.       Menu

Zkontroluj menu pro svatební hostinu. Ubezpeč se, že má obsluha všechny pokyny (vegetariánská varianta, nealkoholický přípitek, dětská porce apod.) a správné počty. 

10.   Papírování

Přesvědč se, že máš všechny dokumenty a doklady potřebné k uzavření manželství. Nezapomeň doma občanky, připomeň je i svědkům. 

Pro rok 2019:

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit

·         rodný list,

·         doklad o státním občanství,

·         výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,

·         výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

·         pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.  

 

Poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč. Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč. Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

 ❤ A pak si svůj velký den jen užít ❤

Zdroje: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-manzelstvi-uzavreni-manzelstvi.aspx
 http://www.brides.com/wedding-ideas/2015/04/last-minute-wedding-planning-details#slide=20